Anapolon fake

I took Oxy's a few years ago. Managed 4 weeks. 50mg week one, 100mg weeks 2-4. Stopped after roughly 4 weeks as I had a continuous feeling of back pain. Tried all sorts of exercise until it dawned on me it was my liver/kidneys. I was drinking a lot of water at the timer as I knew how toxic they're supposed to be. I couldnt up the water any more so decided to stop taking them. Had planned 6 weeks. I put on 13 kilos in 4 weeks. I have never been able to eat as much as that time. It was incredible. After stopping taking them I continued with my test and within a few days the "back pain" went :-) however, so did 5 kilos of what can only have been water. 8 kilo win after 4 weeks mind was good enough for me! I had horrendous stretch marks under my arm pits though and they're still visible today but the strength and mass gains for me were second to none.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Anapolon fake

anapolon fake

Media:

anapolon fakeanapolon fakeanapolon fakeanapolon fakeanapolon fake

http://buy-steroids.org